Arabuluculuk Hukuku

Zorunlu Arabuluculuğun Adalete Erişim Hakkı Çerçevesinde İrdelenmesi

Prof. Dr. Sibel Özel
Marmara Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yorum yap