2020

Banka ve Finans Hukuku Bülteni

Takasbank’a Teminat Yönetimi Hizmeti Yetkisi Verildi

Menkul kıymetlerin takası ve saklanması faaliyetlerinde bulunan Takasbank A.Ş. ye “Teminat yönetimi hizmeti” yetkisi de verildi. Bilindiği üzere artık yalnızca çipli kartlarla veya nakit yoluyla değil, elektronik para ile de para akışı gerçekleşmekte. Bu alanda ortaya çıkan transfer emirleri, söz konusu yetkilendirmeyle Takasbank tarafından da gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, söz konusu ve benzeri işlemlerde teminat yönetimi hizmeti de aynı kurum tarafından gerçekleştirilecek.  (K. 10826/20425 T. 09.01.2020)

5 Yıl Üst Üste Zarar Eden Halka Açık Ortaklıklarda İmtiyazlar:

SPK’nın tebliğinde, faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hâller saklı kalmak kaydıyla, mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların Kurul kararı ile kalkacağı bildirilmiştir. Zorunlu kalınan haller veya faaliyetin gerektirmesi durumunda hesap döneminin 20 gün sonrasında Kurul’a bildirilmezse tebliğ hüküm doğuracaktır.  İstisnaen, imtiyazlı payların kamu kurum ve kuruluşlarında olması halinde, bu maddeler hüküm doğurmayacaktır. Ancak imtiyazın bir kısmı kamuda ise, kalan kısmı için imtiyazın kaldırılması gündeme gelecektir. (R.G. s.31004 T.10.01.2020)

Aracı Kuruluş Sözleşme Hükümlerini Net Olarak Belirlemelidir:

Faaliyetlerle uyumlu şekilde müşteri emirlerinin alımı ve gerçekleştirilmesi ile iç denetim biriminin çalışma usul ve esaslarına ilişkin güncel yazılı prosedür oluşturulmaması sebebiyle ocak ayında bir aracı kuruluşa idari para cezası uygulanmıştır. 

Bir Şirket, Borsaya Kote Olmasa Dahi Halka Arzını Usulüne Uygun Olarak Yapmalıdır:

Bir firma, yatırımcı çekmek için ilan verirse bu durum halka arz olarak nitelendirilmektedir. Halka arzın yapılabilmesi için SPK’dan onay alınması gerekmektedir. Söz konusu onay alınmadığı için 21.10.2019 tarihinde SPK tarafından “Ördek Yetiştiriciliği” alanında faaliyet gösteren bir anonim şirkete suç duyurusunda bulunulmuştur. Usulüne uygun yapılmayan halka arz, SPKn.’nun 109. Maddesinde, suç teşkil etmektedir. 

Sadece Bankalar Bankacılık Faaliyetinde Bulunabilir

BDDK’nın açıklamasında, birtakım işletmelerin kar vaadiyle kıymetli maden veya nakit para topladığı belirtilmiştir. 5441 s. BankK.’na göre, izin almaksızın mevduat kabul etme ve banka gibi faaliyet gösterme, suç teşkil etmektedir. Aynı zamanda bu suçun bir işyeri yoluyla işlenmesinde, işletme hakkında güvenlik tedbirlerine hükmolunur.  

Kredi Kartına Taksitte Düzenleme

BDDK kararı uyarınca, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalarında, taksitlendirme süresi azami 6 aydan azami 3 aya düşürülmüştür. 

(T. 09.01.2020, S.: 8791)

Ödeme Sistemlerinde Yeni Aktörler

BDDK kararı ile, fintek (elektronik ödeme sistemleri) alanında faaliyet gösterecek olan üç şirket için faaliyet izni verilmiştir. Daha çok, para havalesi hizmetleri göze çarpmaktadır.

 (R.G. 31.12.2019 S.: 30995)

                                                                                                                       Tarık Sezan

Yorum yap