2020

Bankacılık ve Finans Hukuku Bülteni

TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANDI

Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağı yayınlandı. 7222 s. Kanun’un yayınlanmasının ardından ikincil düzenlemelerden BASK’ı düzenleyen taslakta, paydaşların geri bildirimleriyle değişiklikler yapılabilecek. BASK’ın niteliği, amacı ve sahiplerin hakları; toplantı usulleri, borçlanma araçlarının kurula katılımına, yükümlülüklerin ihlali halinde yapılacak işlemlere yönelik usul ve esaslar düzenlendi. 

Tüm kişi ve kuruluşlar, görüşlerini 15.05.2020’ye kadar Kurul’a bildirebilecek. Değişikliğe göre:

İzahname, izahnamede belirtilen hususlarda yapılacak değişiklik veya yatırımcıyı etkileyebilecek faaliyetler için BASK’tan izin alınması gerekecek. Temsilciler, başta izahnamede veya ihraç belgesinde bulunabilecek, ancak yatırımcıların seçim yapması gerekecek. 

Toplantılar aksi hüküm olmadıkça fiziken yapılacak. Toplantılar elektronik ortamda da yapılabilecek, elektronik genel kurul hükümleri bu toplantılar için de uygulanacak. 

İhraççının yurtdışına ihraç ettiği borçlanma araçları için bu tebliğ hükümleri uygulanmayacak, ancak hem yurt içi hem yurt dışı ihraç yapıldıysa, yurtdışındaki yatırımcılar için düzenlenecek teminatlar için BASK onayı gerekecek. 

Borçlanma araçlarının geri ödenmesinde temerrüt oluştuysa ve borçlanma araçlarının hüküm ve şartları bu durumdan sonra değiştiyse takipler duracak, ödeme halinde takipler düşecek. 

SWAP’LARDA COVİD-19 TEDBİRİ

SPK, yayınladığı duyuruda Çin Virüsü salgınının Türk Lirası üzerinde negatif etkilerini engellemek amacıyla SWAP piyasalarında vadede TL alım yönünde yapılan işlemlerin özsermayenin %1’ini geçmemesine kadar verdi. Vadede TL satım yönünde gerçekleştirilecek işlemlerde ise, hiçbir takvim gününde, vadesine 7 gün kalan işlemler için %1, vadesine 30 gün kalan işlemler için %2, vadesine bir yıl kalan işlemler için %10’u geçmemesine karar verildi. Söz konusu işlemlerin vadesinin öne alınmasına veya uzatılmasına kurul tarafından onay verilmesi gerekiyor. 

TEZGAHÜSTÜ PİYASALARDA KAYIT ZORUNLULUĞU

Türev araç sözleşmelerinde raporlama yükümlülüğü Türkiye’de yerleşik bütün kuruluşlar için zorunlu hale gelmiştir. Bu durumda, OTC veya organize işlemlerin de Merkezi Kayıt Kuruluşu e-VEDO platformunda raporlanması gerekmektedir. Aksi halde İPC yaptırımının uygulanabileceği Kurul tarafından duyurulmuştur. 

Tarık Sezan

Yorum yap