Mart 2021

Bilişim Hukuku E-Bülten

İHEP’de Yapay Zekâ Vurgusu

2 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ‘’İnsan Hakları Eylem Planı’’nda, yapay zekâ ve dijital ortamlara ilişkin yeni düzenlemeler ve çalışmalar yapılacağı söylenildi. Planda konuya ilişkin şu başlıklara yer verildi;

-“Dijital Ortamda ve Yapay Zekâ Uygulamaları Karşısında İnsan Haklarının Korunması” hedefine ulaşmak amacıyla başta gençler olmak üzere her yaştan kişilere yönelik hukuk ve sosyal medya okur-yazarlığı bilinci geliştirilecek.

-Kişilik haklarının korunması için siber suçlar ve siber zorbalıkla mücadelenin etkinliği artırılacak, bu alanda uluslararası iş birliği imkanları geliştirilecek.

-Bireylerin kişilik haklarının sosyal medya üzerinden ihlaline yönelik fiillerle ifade özgürlüğünü de koruyacak şekilde etkin mücadele edilecek.

-Yapay zekâ alanına ilişkin mevzuat çerçevesi, uluslararası ilkeler de dikkate alınarak oluşturulacak ve etik ilkeler belirlenecek, bu alanda insan haklarının korunmasına ilişkin tedbirler alınacak.

-Avrupa Konseyinin ilke ve tavsiyelerine uygun biçimde ve hukuki güvencelerin korunması ilkesine aykırı olmayacak şekilde yargıda yapay zekâ uygulamaları kullanılacak.

Burada en dikkat çeken hususlardan bazıları ise yapay zekanın etik ilkelerinin belirleneceğinin ve siber suçlarla, zorbalıklarla mücadelenin kişilik haklarını korumak maksadıyla etkinliğinin arttırılacağının söylenmesidir. Yapay zekanın kişisel verileri ayrıntılı bir şekilde elde ederek ve işleyerek, ayrımcılığa yol açacak düzeyde sorunlar oluşturabileceği, örneğin elde edilen kişisel verilerin üçüncü kişilere satılması, siyasi manipülasyonda kullanılması gibi sakıncalı durumların ortaya çıkabileceği söylenmektedir.  Planda açıklanan gelişmelerle, ayrımcılık yaşanmasını önlemek adına veri işlemeye sınırlandırılma getirilebilecektir.

Gelişmelerin iyi bir uygulamayla desteklenmedikçe arzu edilen amaca ulaşamayabileceğini söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zafer Kahraman, hukukçuların kendini çok iyi geliştirmesi ve yetiştirmesi gerektiğini ve 5-10 sene içerisinde yapay zekanın çok önemli bir alan olacağını ve herkesin bu konuyu konuşacağını belirtmektedir. [1]

1https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hak-ve-ozgurluklerin-standartlari-insan-haklari-eylem-plani-ile-guclendirilecek/2162186 (erişim t.:15.03.2021)

2https://bhd.org.tr/yapay-zekaya-karsi-hukuken-sorumlu-kim-olacak/ (erişim t.15.03.2021)

3https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bahcesehir-universitesi-hukuk-fakultesi-akademisyenleri-insan-haklari-eylem-planini-degerlendirdi/2165693 (erişim t. 15.03.2021)

Fuat Birlik – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap