Mayıs 2021

Bilişim Hukuku E-Bülten

TCMB YAYINLADIĞI YÖNETMELİKLE KRİPTO PARALARIN TANIMINI YAPTI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 16 Nisan 2021 Tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan 31456 Sayı No’lu ‘’ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK’’ ile Kripto varlıklara yönelik bir tanım getirdi. Yönetmelik ile ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacağı düzenlemesi getirilen kripto varlıklar, şu şekilde tanımlandı: ‘’kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.’’

TÜRKİYE’DE KRİPTO PARA HESABINA İLK DEFA HACİZ İŞLEMİ UYGULANDI

İstanbul 14. İcra Dairesi bir vatandaşın talebi doğrultusunda bir başka vatandaşın yaklaşık 60 bin lira değerindeki parasına haciz koydu. Hesaba haciz konulması üzerine, kripto para alım satımı konusunda aracılık yapan firma haciz konulan hesabın sahibi olan vatandaşa şu iletiyi gönderdi: “Hesabınız 14. İcra Dairesi’nden gelen ihbarnameye istinaden 8 Nisan 2021 tarihinde kapatılmıştır. İstanbul İcra Dairesi ile görüşerek icrayı kaldırmanız gerekmektedir. Hesabınızın kullanıma yeniden açılması için tarafımıza mahkemeden resmi bir yazı iletmeniz gerekmektedir. Bu bilgi gelmeden hesap kullanıma açılamaz. Mahkemeden icranın kaldırıldığına dair yazı iletmeniz halinde hesabınız kullanıma tekrar açılacaktır.”

Fuat Birlik – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap