2020

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Bülteni

İNTERNET ORTAMINDA ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?  

 İnternet ortamında özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda 5651 sayılı kanunun 9/A maddesinde bir başvuru yolu düzenlenmiştir. Kanunun ilgili maddesine baktığımızda: 

“(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir. 

(2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz. 

(3) Kurum, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat içinde yerine getirir. 

(4) Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır. 

(5) Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.”  

hükümleri bulunmaktadır. Düzenlemeden yola çıkarak özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini düşünen kişi, öncelikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, maddede kabul edilmesi için gerekli ispatları sağlayacak belgelerle birlikte, bu ihlalin gerçekleştiği yayının tam adresini (URL) yollayarak başvuruda bulunmalıdır. Kurumca başvuruda istenilen belgelerin eksikliği halinde, talep işleme konulmayacaktır. 

 Kuruma başvuruyu yapan kişi, başvurusunun BTK tarafından kabul edilmesini takip eden yirmi dört saat içinde özel hayatın gizliliğinin ihlaline gerekçe olarak bildirdiği tam internet adreslerini (URL) sulh ceza hâkiminin kararına sunması gerekmektedir. 

 Sulh ceza hâkimi, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan BTK’ya gönderir. Aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkacaktır.  

NOT: Başvuru akabinde, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkimine gidilmesi gerekeceğinden ve özel hayatın gizliliğinin ihlali aynı zamanda bir kişilik hakkı ihlali niteliğinde olduğundan yukarıda belirtilen usul yerine 5651 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi uyarınca doğrudan sulh ceza hâkimliğine erişimin engellenmesi talebiyle müracaat edilebilir. 

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna e-devlet üzerinden özel hayatın gizliliğinin ihlaline yönelik ‘​ https://www.turkiye.gov.tr/btk-ozel-hayatin-gizliliginin-ihlaline-yonelik-bireysel-basvuru​ ‘ adresinden başvuru yapılabilecektir. Başvurunun kabulünü takip eden 24 saat içinde gidilmesi gereken veya Kuruma başvuru yapmadan da direkt dilekçe verilebilecek olan sulh ceza hakimliğine yapılacak başvurunun örneği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ait sitenin ilgili ihlal durumuna yönelik başvuru hakkında bilgi veren bölümünde bulunmaktadır.

                                                                                                                               Fuat BİRLİK

Yorum yap