2020

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Bülteni

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE İLGİLİ SINIFLANDIRMA VE KAYIT – TESCİL

İŞLEMLERİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, insansız hava araçlarına yönelik 22 Ocak 2016 yayım tarihli “İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı” düzenlemesi yapmıştır. Talimata göre insansız hava araçları için sınıflandırmalar ve bu sınıflandırmalara göre kayıt/tescil gerekliliği oluşturulmuştur.

Sınıflandırma konusu 5. maddede düzenlenmektedir.

 Sınıflandırma

MADDE 5 – (1) Azami kalkış ağırlıkları referans alınarak İHA’lar 4 ayrı sınıfa ayrılır:

a) İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr (dâhil) – 4kg aralığında olan İHA’lar,

b) İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg (dâhil) – 25 kg aralığında olan İHA’lar,

c) İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg (dâhil) – 150 kg aralığında olan İHA’lar,

ç) İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg (dâhil) ve daha fazla olan İHA’lar.

– Yapılan sınıflandırmaya göre İHA0 ve İHA1 kategorisindeki hava araçlarının kayıtları elektronik ortamda oluşturulan kayıt sisteminde, satın alımdan itibaren 7 gün içerisinde yapılacaktır.

Kayıt işlemleri

MADDE 11

(1) İHA0 ve İHA1 kategorisindeki hava araçlarının kayıtları Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda oluşturulan “Kayıt Sistemi” üzerinden yapılacaktır.

(2) Ülkemizde üretim yapılan, yurtdışından bireysel olarak getirilen veya ithalatçı firmalardan satın alınan her bir İHA 7 gün içerisinde “Kayıt Sistemi”ne kayıt edilir.

– İHA0 ve İHA1 için tescil işlemi gerekmezken, İHA2 ve İHA3 sınıfındaki hava araçları için Genel Müdürlük tarafından hava aracı siciline kayıt edilip tescil işareti atanması gerekiyor.

Tescil işlemleri

MADDE 12 – (1) İHA0 ve İHA1 sınıfındaki İHA’lar için tescil işlemi yapılmaz. Uzaktan kumanda edilen İHA2 ve İHA3 sınıfındaki İHA’lar, Genel Müdürlük tarafından hava aracı siciline kayıt edilerek tescil işareti atanır. İHA tescil işareti, ölçüleri, uygulama yerleri, kimlik plakası ve sicil kayıtları SHT-7’de belirtilen esaslar dâhilinde yerine getirilir.

Fuat Birlik

Yorum yap