Kategori

2019

Kategori

Avukatın Sunduğu Dilekçede Davanın Karşı Tarafına Yönelik Sözlerinden Dolayı Cezalandırılmasının İfade Özgürlüğünü İhlal EtmesiBaşvurucu avukattır. Sözü edilecek velayet davasında, davalı-…

2 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak kişisel verilerle ilgili aşağıdaki mevzuatlarda değişiklikler yapılmıştır.Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına…

İnternet Bağımlılığı Mevzuatta Kendine Yer BulduSağlık Bakanlığı Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği’ni yeniledi. 29/12/2013 tarihli ve 28866 sayılı Resmî Gazete’…