Kategori

Kasım 2020

Kategori

Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a…

Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi Neler Getirecek? Neler Değişmiş Olacak? Yakın zaman içerisinde yürürlüğe giren sosyal ağlarla ilgili düzenleme, herkesin bilmesini…

Kaçak Elektrik Tespitinde Uygulanacak Usul Hakkında Karar T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ, 2020/1849 Esas, 2020/4422 Karar sayılı 21.9.2020 tarihinde verdiği…

Biyometrik İmzaların 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (Kurul) yapılan başvuruda 6098 sayılı Türk…

Çıraklar/Stajyerler Hakkında İş Kazası Veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Davalarında İş Mahkemelerinin Görevli Olması Davacı taraf, çocuklarının davalı şirkete ait…

4 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’nin yayımlanmasıyla birlikte 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda birtakım değişikliklere gidildi. Yapılan…