Kategori

Mart 2021

Kategori

İHEP’de Yapay Zekâ Vurgusu 2 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ‘’İnsan Hakları Eylem Planı’’nda, yapay zekâ ve…

Enerji Hukuku ile İlgili Verilen Kararlar ve Yönetmelikler – 25.03.2021 Tarihinde Yayınlana EPDK Kararı: Bu karara göre Marmara Ereğlisi, Akdeniz,…

“Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması İle İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 2021/238 Sayılı Kararı” Şu an…

Çalışanlara Tahsis Edilen Kurumsal E-Posta Hesapları İşverence Denetlenebilir Mi? İşyerinde müfettiş incelemesi başlatılmış, başvurucunun kurumsal e-posta adresindeki yazışmaları incelenmiştir. Yapılan…

Adli Yardım Talebinin Kabul Edilmemesinin Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Etmesi Başvurucular zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescili davası açmıştır ve…

1933’ten Bu Yana Okunan Andımız Artık Okunmayacak! Dava, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Öğrenci Andı” başlıklı 12. maddesinin iptali…

“Okumuşsun da Adam Olamamışsın” Sözü Hakaret Suçunu Oluşturur mu? İlk derece Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın temyiz edilmesi sonucu, olay…