Kategori

Mayıs 2020

Kategori

İş Akdi Feshedilen Sendika Üyesi Başvurucunun Sendika Hakkının ve Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlal Edilmesi Başvurucu özel bir şirkette işçi…

Aile hayatı anlamında bağın kurulup kurulmadığının belirlenebilmesi için somut olayın incelenmesi gerekir ! Başvurucunun, aynı zamanda öz amcası olan üvey…

“Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 22/04/2020 Tarihli ve 2020/315 Sayılı…

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Yapılan Son Değişiklikler Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin…

Perakende Gıda Ticareti Alanında Faaliyet Gösteren 23 Zincir Market Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Duyuru (14.5.2020) Kurum, perakende gıda ticareti ile…

Antalyanın Kaş İlçesi Patara Antik Kentinde Bulunan Bazı Taşınmazlar Hakkında Kamulaştırma Kararı Alındı Antalya İli, Kaş İlçesi, Patara Antik Kenti…

Resmi Gazete’de yayımlanan ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikle getirilen değişiklikler ile birlikte kentsel dönüşümün…

Hakaret İçeren Tweetlerin Retweet Edilmesi Suç Oluşturur! CMK’nın 160. maddesinin 1. fıkrasında, Cumhuriyet Savcısı; ihbar veya başka bir suretle bir…