Kategori

Meltem Aras

Kategori

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Hakkın Sona Ermesi” başlıklı beşinci kısmı altında düzenlenen markanın iptali, marka hakkının sona erme hallerinden birini oluşturmaktadır. Hükümsüzlük, koruma süresinin sona ermesi ve yenilenmemesi…