Kategori

Nisan 2020

Kategori

Er Ve Erbaşların Askerlik Hizmet Süresinin Bir Ay Uzatılmasına Karar Verildi Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan…

Toplum Sağlığının Gerekli Kıldığı Hallerde Aşı Yapılmasının Zorunlu Olduğu Türkiye’nin taraf olduğu “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve…

Aile konutu şerhi konulan taşınmaz üzerinde yapılan işlemlerde malik olmayan eşin de yargı yoluna başvurması Anayasa’da ailenin korunması ile ilgili…

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1)…

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarına mesleki faaliyetleri kapsamında yüklenen hukuki sorumluluk için düzenlenen Gayrimenkul Değerleme Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 6 Nisan…

Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamı Dışında Tutulan Enerji Sektöründe Çalışan İşyerleri ve Çalışanları Hakkında Genelge 10.04.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi…

İdari Yaptırım Kararına İtirazın Gerekçesiz Reddedilmesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edilmesi Başvurucu, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle aleyhe uygulanan idari…

REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ERTELEME DUYURUSU (30.03.2020) Rekabet Kurumu, 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan “Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş…