Kategori

Nisan 2021

Kategori

Yargıtay Enerji Sektöründe Özelleştirmede Yapılan Ödemelerin Dönemsel Olarak İnceleyerek Ödeme Kararı Vermiştir!  Davacı ve davalı şirketler arasında enerji alanında yapılan…

“İlgili Kişinin, Bilet Satın Almamasına Karşın Bir Havayolu Şirketinden Uçak Bileti Satın Aldığına Dair SMS Alması” Hakkında Kişisel Verileri Koruma…

İşçinin Çocuğunun Hastalığı Sebebiyle İş Sözleşmesini Feshetmesi Davalı, davacı Türk Kızılay Derneği’ne bağlı Gaziantep Kan Bağış Merkezinde 01.02.2013 tarihinden itibaren…

Erkeğin Kadından Ortak Çocuk İstememesi Kusurlu Davranış Sayılır! Mahkemece yapılan yargılaması sonucunda taraflar eşit kusurlu bulunarak erkeğin davasının kabulü ile…

Kolluk Kuvveti Görevlisine Söylenen “Ulan” Sözü Hakaret Kabul Edilemez! İlk derece mahkemesinin mahkûmiyet hükmü temyiz sonucu Yargıtay tarafından incelenmiştir. Olayın…