Kategori

Şubat 2021

Kategori

Sıfır Km Otomobilin Ayıplı İfasına İlişkin Yargıtay Kararı Asliye Hukuk (Tüketici) Mahkemesinde taraflar arasındaki ayıplı mal davasına ilişkin yapılan yargılama…

Veri Sorumluları Tarafından Kişilerin Telefon Numarası, E-Posta Adresi Gibi İletişim Kanallarına Kanuna Aykırı Şekilde Gönderilen Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Veriler…

Şirket Bilgisayarından Uygunsuz İçerik Paylaşımı Davacı işçinin çalıştığı şubeden başka bir şubede çalışan M. isimli çalışanın, kendisine iş için verilmiş…

İdarenin Uyarı Vermeden Yaptığı Cezai Yaptırımın İptali Yönünde Karar Danıştay kararında Sistem Kullanım Anlaşması’nın 10. Maddesi uyarınca iletim kablolarından geçen…

Hısımların Çocuk ile Kişisel İlişki Kurma Hakkına İlişkin Davacılar, torunlarıyla kişisel ilişki kurulmasına izin verilmesi istemiyle davalı gelinleri aleyhine dava açmış, mahkemece dava kabul edilmiş, karar davalı anne tarafından istinaf edilmekle yapılan incelemede bölge adliye mahkemesince; anne ve baba arasındaki boşanma davasının halen derdest olduğu, küçük çocuk yönünden kesinleşen bir velayet kararından söz edilemeyeceğinden bahisle

Konutu Terk Etmeme Adli Kontrol Tedbirine Sınırlamanın Yoğunluğu ve Derecesi Dikkate Alınmadan Karar Verilmesi Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkını İhlal…

10 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Çalışma Heyetleri Hakkında Yönetmelik”, “Coğrafi Veri İzin Yönetmeliği” ve “Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği” ile kişisel verilerin kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye’de sahada ve arazide yapılan veri toplamaya yönelik tüm çalışmalar kayıt altına alınacak, teknolojinin zorunlu hale

Kötü Muamele İddiasına Yönelik Etkili Soruşturma Yürütülmemesi
Konutu Terk Etmeme Adli Tedbirinin Uygulanmasıyla Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi
Olumsuz Tutulma Koşullarının Oluşmaması Sebebiyle Kötü Muamele Yasağının İhlal Edilmemesi
AYM Kararının Uygulanmaması Sebebiyle Başvurucunun Hak İhlaline Uğraması