Kategori

Uncategorized

Kategori

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ (MÜHF-MED) (DERNEK) olarak, üyelerimizin verdiğimiz hizmetlerden güvenli ve eksiksiz bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla gizliliklerini korumak için…

4 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’nin yayımlanmasıyla birlikte 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda birtakım değişikliklere gidildi. Yapılan…