2019

Ceza Hukuku Bülteni – Mayıs 2019

Çalınan Malı Kısmen Geri Vermede Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Mağdurun Rızası Aranır

Hırsızlığa konu olayda, şikayetçinin kömürlüğünden elektrikli ağaç kesme moturu, araç yangın tüpü ve araç krikosu çalınmıştır. Şikayetçi suça konu eşyaları, çalan şahısların hurdacılara satmak için götürebileceklerini düşünerek hurdacıların bulunduğu yere gitmiştir. Bu sırada iki şahsın ellerinde kendisine ait olan ağaç kesme motorunu görerek almak için pazarlık yaptığı sırada şahıslardan birinin diğerine “abi bu bizim çaldığımız ağaç kesme motorun sahibi” diyerek motosiklete binip kaçmışlardır. Hurdacılar bölgesindeki hurdacı dükkanına ait güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şikayetçi ile pazarlık eden şahısların ekiplerce daha önceden tanınan sanık ve suça sürüklenen çocuk oldukları kesin olarak belirlenmiş ve kollukta yapılan fotoğraf teşhisi ile de şikayetçi, sanığı ve suça sürüklenen çocuğu kesin ve net olarak teşhis etmiştir. Bunun üzerine ekipler, suça sürüklenen çocuğun ikametine gitmiş, herhangi bir arama kararı olmadan kendisine konu hakkında bilgi verilmesi üzerine suça sürüklenen çocuğun ağaç kesme motorunu çöpte bulduğunu ve şu an ikametinde olduğunu, görevlilere rızasıyla verebileceğini söyleyerek ağaç kesme motorunu görevlilere teslim etmiştir. Asliye Ceza mahkemesinde görülen davada, şikayetçiye kısmi iade nedeniyle suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 sayılı TCK’nın 168/1-4. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rıza gösterip göstermediğinin şikayetçiye sorulmaması bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay Kararı-2.CD., E. 2016/13348, K. 2019/1014, T. 17.1.2019.

Kaçan Şahıslarla Jandarma Arasındaki Kovalamaca Direnme Suçu Oluşturmaz

5237 sayılı TCK’nın “ Görevi yaptırmamak için direnme ” başlığı taşıyan 265. Maddesinde görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu görevlisine karışı gelinmesi eylemleri cezalandırılmıştır. Fakat suç tipinde; hareketin icrasının “cebir veya tehdit” şeklinde işlenebileceği öngörülmüş pasif fillerin bu suçu oluşturamayacağı göz önüne alınmıştır.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen hırsızlığa konu davada sanıkların kullandığı araç, ihbar üzerine jandarma görevlileri tarafından durdurulmak istenmiştir. Sanıkların, görevlinin önlem amaçlı koyduğu dubalara çarpmadan başka bir yola girip kaçtıkları ve kovalamaca devam ederken müşteki jandarma görevlisinin aracı yan çevirerek yolu kapatmak istediği ancak sanıkların manevra yaparak tekrar kaçtıkları anlaşıldığı olayda, sanıkların fiillerinin direnme suçunda aranan cebir veya tehdit unsurlarına vücut vermediği gözetilmeden karar verilmesi Yargıtay tarafından bozulmuştur.

Yargıtay Kararı-2.CD., E. 2018/6747, K. 2019/1146, T. 28.1.2019.

Ömer Faruk Felek
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap