2020

Enerji Hukuku Bülteni

Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamı Dışında Tutulan Enerji Sektöründe Çalışan İşyerleri ve Çalışanları Hakkında Genelge 

10.04.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgede 10.04.2020 tarihi saat 24:00’den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında belirli istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki otuz il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. 

Bu genelgenin “Açık Olan İşyeri İşletme ve Kurumlar” başlıklı bölümün f maddesinde Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) enerji sektöründe çalışan iş yerleri sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutuldu.

Aynı yönde olmak üzere aynı genelgenin “İstisna Kapsamı Dışında Olan Vatandaşlar” başlığı bölümünde de Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar yine sokağa çıkma yasağının kapsamı dışında tutuldu.

Bunlarla birlikte aynı yönde 21.04.2020 tarihinde, 22.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı yönünde İçişleri Bakanlığı tarafından genelge gönderildi. Yine aynı yönde olmak üzere Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) iş yerleri ve buralarda çalışanlar sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutuldu.

                                                                                                                         Emine TOKLAN

Yorum yap