2019

Fikri Mülkiyet Hukuku Bülteni – Nisan 2019

Fikri Mülkiyet Hukukunda Arabuluculuk Dava Şartı

06.12.2018 tarihinde TBMM’ce ticari uyuşmazlıklar için ‘’dava şartı olarak arabuluculuk’’ kabul edilmiş olup yürürlük tarihi 01.01.2019 olarak belirlenmiştir.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesine göre (MADDE 5/A- (1) Kanunun 4’üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.) konusu bir miktar paranın ödenmesi olan ticari davalarda arabulucuya başvurmuş olmak dava şartı olarak aranacaktır. TTK 4.maddesine baktığımızda ise ilgili maddenin birinci fıkrasının d bendinin fikri ve sınai mülkiyet hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları işaret ederek (…d. Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta, öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılmaktadır.) ticari dava olarak nitelediğini görüyoruz.

Kerem BÜRSİN, ünlü mağaza zinciri Mudo’ya 100 bin liralık tazminat davası açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada oyuncunun avukatı, “Kerem BÜRSİN’’e ait fotoğraflar izinsiz olarak Mudo’nun Instagram hesabında yayınlanmıştır.

Haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminatın firmadan tahsilini istiyoruz” dedi.

Mahkeme, Bürsin’in önce arabulucuya gitmediği gerekçesiyle davasının reddine karar verdi. Mahkeme kanun gereği oyuncunun dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu olduğunu belirtti.

Güncel haberde de görüldüğü üzere, tanınmış marka üzerinden haksız bir yararlanmaya ilişkin uyuşmazlık meydana çıkmıştır. Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin bu uyuşmazlık kanunda ticari davalardan sayılmıştır. Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan ticari davalarda arabuluculuğa başvurmuş olmak davanın esası hakkında yargılama yapabilmesi için varlığı gerekli bir haldir. Olumlu dava şartıdır. Bu halin eksikliği da uyuşmazlığın esasına bakılmaksızın davanın usulden reddi sonucunu doğuracaktır.

Ekrem Kılıç
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap