Şubat 2021

Gayrimenkul Hukuku E-Bülten

10 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Çalışma Heyetleri Hakkında Yönetmelik”, “Coğrafi Veri İzin Yönetmeliği” ve “Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği” ile kişisel verilerin kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye’de sahada ve arazide yapılan veri toplamaya yönelik tüm çalışmalar kayıt altına alınacak, teknolojinin zorunlu hale getirdiği konum verisi paylaşımının güvenliği ve kontrolü sağlanacak.

Yönetmeliklerle Bakanlık tarafından Türkiye’de sahada ve arazide yapılan veri toplamaya yönelik tüm çalışmalar kayıt altına alınacak; teknolojinin zorunlu hale getirdiği konum verisi paylaşımının güvenliği ve kontrolü sağlanacak.

“Coğrafi Veri İzin Yönetmeliği”

Yönetmelik ile Türkiye’de kalkınma planlarıyla ulaşılmak istenen hedeflerin ve programların gerçekleştirilmesi, uygulama, izleme, denetim ve kontrol sistemlerinin tam bir uyum içinde ve etkin olarak işletilmesi ile mümkün olacak.

Yönetmelik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan platformla coğrafi, konumsal verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşılması ve satılmasına ilişkin yapılacak her türlü iş ve işlemler kayıt altına alınacak.

Gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişileri ve kamu tüzel kişilerinin, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplamasına, üretmesine, paylaşmasına ve satmasına ilişkin faaliyetleri kapsamında Bakanlık tarafından verilecek izinlere dair usul ve esaslar da yönetmelikle belirlendi.

“Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği”

Yönetmelikle ulusal standartlara uygun şekilde coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satma, veri madenciliği yapma ve yeni veri üretmeye ilişkin Bakanlıkla ortak proje yürütecek yerli veya yabancı özel hukuk tüzel kişilerine, ulusal standartlara uygun faaliyet göstereceklerine ilişkin uygunluk belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Lisans yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterecek firmalara bakanlıkça verinin güvenliği ve paylaşımı hususunda eğitimler verilecek, bu alanda çalışacak her meslek dalını kapsayacak şekilde uzmanlar yetiştirilecek.

Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Av. Erdinç Karabekir

Yorum yap