Gadgets

Genel hatlarıyla tahkim, irade serbestisi prensibine yer veren, devlet mahkemelerinde görülen yargılamaya kıyasen daha hızlı ilerleyen, gizlilik ilkesine hizmet eden, ihtilafın o alandaki uzman kişilerce nihayete erdirilmesini hedefleyen bir yargılama usulüdür. Tahkim yargılamasının yapılabilmesi için asli unsurlardan biri uyuşmazlığın tahkime elverişli olmasıdır. Tahkime elverişlilik…

Borcun kaynaklarından biri olan sözleşmelerin temelinde tarafların sözleşme yapmak konusunda iradelerini açıklamaları ve bu iradelerin birbiri ile uyuşması yatar. Sözleşmesel yükümlülüklerin sözleşmelerde düzenlenen şekilde yerine getirilmesi önemlidir. Bu nokta, taraflarının iradelerine tabi olup ve birbirlerine yönelik karşılıklı güvenlerine dayanır. Sözleşmelerin gereği gibi ifası…

Eşini Evden Uzaklaştıran ve Kadının Eğitim Hakkını Engelleyen Eş Boşanmada Tam Kusurludur İlk derece mahkemesi tarafından, davacı kadın ve davalı…

TCMB YAYINLADIĞI YÖNETMELİKLE KRİPTO PARALARIN TANIMINI YAPTI Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 16 Nisan 2021 Tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan 31456…

AYM Başvurucunun Kendi Üretimi Elektrik ve Hava Gazının Tüketim Vergisinin Kanuni Olmadığına Karar Vermiştir.  Olayda başvurucu İskenderun Demir Çelik A.Ş…