Gadgets

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Hakkın Sona Ermesi” başlıklı beşinci kısmı altında düzenlenen markanın iptali, marka hakkının sona erme hallerinden birini oluşturmaktadır. Hükümsüzlük, koruma süresinin sona ermesi ve yenilenmemesi…

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 14. Maddesinde[1] “Kurula Şikayet” hususu düzenlenmiştir. Buna göre, veri ilgilisinin veri sorumlusuna yaptığı başvuru üzerine “Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde…

24/12/2020 Tarihli EPDK Kararına Göre; Doğalgaz Piyasasında Elektronik Ortamda Alınabilecek Başvurulara İlişkin Olarak Alınan 8522 Sayılı Kurul Kararında Değişikli Yapılmasına…