Gadgets

Eşini Evden Uzaklaştıran ve Kadının Eğitim Hakkını Engelleyen Eş Boşanmada Tam Kusurludur İlk derece mahkemesi tarafından, davacı kadın ve davalı…

TCMB YAYINLADIĞI YÖNETMELİKLE KRİPTO PARALARIN TANIMINI YAPTI Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 16 Nisan 2021 Tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan 31456…

AYM Başvurucunun Kendi Üretimi Elektrik ve Hava Gazının Tüketim Vergisinin Kanuni Olmadığına Karar Vermiştir.  Olayda başvurucu İskenderun Demir Çelik A.Ş…

Site Yönetiminden Sorumlu Şirket tarafından sitede oturan ilgili kişinin telefon numarasının yönetim hizmetleri kapsamında kullanılan bir mobil uygulama ile rızası…

Polisin Delil Toplama Amacıyla Başka Suçun İşlenmesine Katkıda Bulunması ve Sanığı Suça Teşvik Etmesine Dair Somut olayda polis memuru, başka…

16.05.2012 tarihli 6306 sayılı ‘Kentsel Dönüşüm Kanunu’ nun amacı, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerini teşkil etmek üzere, iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. O halde, Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında önümüzde iki temel kavram ve nihai tek bir amaç vardır. Bu iki temel kavram, ‘afet riski altındaki alan’ ile ‘riskli yapı’; amaç ise afet riski altındaki alanlara inşa edilmiş…