2020

İdare Hukuku Bülteni

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞANLARA TAZMİNAT

24.01.2020 tarihinde Elazığ’da gerçekleşen depremin ardından, depremden zarar gören yerleşim yerlerinde kamu personeline 6 ay boyunca 693,5 TL tazminat, ayrıca fazla çalışma yapan personelin de normal fazla çalışma ücretinin iki katını yine 6 ay boyunca alması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. (29.02.2020, S.: 31054)

ÇEVREYE VERİLEN ZARAR NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI

Başvurucunun bir fabrika sahibi olduğu davada, çevreye zararlı atıkların fabrika arazisine bırakılması nedeniyle idari para cezasına hükmedildiği, bu hükmün temyiz makamlarınca da kesinleştiği görülmüştür. Ceza davası sürecinde karar Yargıtay tarafından bozulmuş, yeniden yargılamada olağanüstü zamanaşımının gerçekleştiği görülmüştür. 

İdari makamlar tarafından atık bertarafı hakkında yapılan tebliğ ve uyarılara uygun işlem yapılmamasının anlaşılması üzerine İPC uygulanmıştır. Bunun üzerine şirket sahibi, üst üste iki kez İPC kesilmesinin mümkün olmayacağını iddia etmiştir. Dava reddolunmuştur, zira İPC’lerden biri atık bırakmayla alakalı iken ikincisi atık bertarafı hakkında kesilmiştir. Karar Danıştay tarafından onanmış ve karar düzeltme istemi talebi de reddedilmiştir. 

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden başvurucu, AYM’ye başvurmuştur. 

Kararda, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, ancak mülkiyet hakkı ihlalinin gerçekleşmemiş olduğuna karar verilmiştir. (B.N.: 2017/29159 K.T.: 28.01.2020 RG:26.02.2020 S.: 31051)

Tarık Sezan – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap