2020

İdare Hukuku Bülteni

Kamu İhale Kanunu’nda Belirtilen Eşik Değerler Değişti

Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan tebliğde, KİKn.’nda bellirtilen eşik değerler, 2019 Yİ-ÜFE oranında değiştirilmiştir. Buna göre ihalelerdeki eşik değerler, %7,36 oranında arttırılarak güncellenmiştir. (RG S. 31023 T. 29.01.2020)

Çevre Koruma Bölgesi’nde Yapılan Mülkiyet Hakkı İhlali 

AYM başvurucusunun taşınmazı, 2014 yılında İSKİ tarafından kamulaştırılmıştır. Başvurucu, kamulaştırma bedelinin şerh edilen hakları kapsamadığını iddia ederek İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır, ancak hakların kullanılmasının söz konusu arazinin havza koruma alanı dışında yer aldığı için engellenmediği kararı verilmiştir. İstanbul BİM ise, mahkeme kararının istinafa uygun olmadığı gerekçesiyle talebi reddetmiştir. Nihayetinde AYM kararında, söz konusu kamulaştırmanın mülkiyet hakkını ihlal ettiğine yönelik karar vermiştir. Yargılamanın yeniden yapılması ve tazminat ödenmemesine hükmedilmiştir. (B.N. 2017/28126, K.T. 10.12.2019)

İnternet Salonunu Bilgisayar İşletmenleri Açabilecek

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapıldı. Buna göre, bir internet salonu açmak isteyen kişilerin, bilgisayar işletmeni olması yahut mezun olduğu okuldan bilgisayar ile ilgili dersler alması gerekmekte. Aynı zamanda, internet salonları için başkaca düzenlemeler de eklendi. Değişikliğe göre, internet salonları zemin katın altında faaliyet gösteremeyecek, kullanıcılara özel bölme yapılmayacak, ana faaliyet alanı haricinde bir faaliyet yapılamayacak. (Karar S.: 2048, RG T.25.01.2020, S. 31019)

Tarık Sezan – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap