2020

İdare Hukuku Bülteni

KAMU GÖREVLİLERİNİN YURTDIŞINA ÇIKIŞI İZNE BAĞLI KILINDI

12 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde, Küresel boyuta ulaşan COVİD-19 salgınına ilişkin alınan bir tedbir olarak kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tüm kamu görevlilerinin görevlerine istinaden veya şahsi nedenlerle yurtdışına çıkışları durdurulmuştur. Yalnızca zorunlu ve ivedi görülen hallerde Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda üst yöneticiden; Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda ilgili Bakan’dan; Mahalli idarelerde validen izin alınacaktır.

ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE, AÇIK VEYA KAPALI ALANLARDA DÜZENLENECEK HER TÜRLÜ ORGANİZASYON NİSAN AYI SONUNA KADAR ERTELENDİ

19 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde, COVİD-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiye görüşlerine bağlı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde, açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal vb. toplantıların ve aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür.

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ.

21 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, COVİD-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerden biri olarak 21/03/2020 tarihinden 30/04/2020 tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere,yurt genelinde yürütülen tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına, yeni takip taleplerinin alınmamasına, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

COVİD-19 SALGINI KAPSAMINDA KAMU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İLAVE TEDBİRLER ALINDI.

22 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde, COVİD-19 salgınının ülkemizde yayılımının önlenmesi amacıyla, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde kamu kurumlarında asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma şekline bakılmaksızın kamu personellerine ‘uzaktan çalışma’, ‘dönüşümlü çalışma ‘gibi esnek çalışma yöntemleri gerekli görüldüğü takdirde uygulanabilir. Buna dair usul ve esasları belirleme yetkisi ilgili kamu personelinin bağlı bulunduğu idari birime bağlı olarak değişmektedir. Bu belirleme yetkisi devredilebilir. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır. Esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır. İdari izinler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır.

COVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELEYE İLİŞKİN BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ.

25 Mart 2020 tarihli 7226 sayılı kanunda,

  • Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu. Duruşmaların ertelenmesine ilişkin HSK’ya yetki verildi.
  • Hazine ve Maliye Bakanı’nın kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip DİSB ihraç etme yetkisi 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltildi.
  • Yasa dışı bahis ve şans oyunları, katalog suçlar kapsamına alındı.

Mustafa Demir- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap