Mart 2021

İş Hukuku E-Bülten

Çalışanlara Tahsis Edilen Kurumsal E-Posta Hesapları İşverence Denetlenebilir Mi?

İşyerinde müfettiş incelemesi başlatılmış, başvurucunun kurumsal e-posta adresindeki yazışmaları incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde çalışanın kurumsal e-posta adresi üzerinden eşinin sahip olduğu işyeri için başka bankalarla kredi pazarlığı yaptığı, işyerinin stokunda bulunan ürünlere ait belgeleri kişisel e-posta adresinden kurumsal e-posta adresine yönlendirdiği ve eşinin banka hesabını bilgisayarı üzerinden sıkça görüntülediği tespit edilmiştir.

Bu tespitle birlikte banka, çalışanın çalışma ilkelerine aykırı olarak mesai saatleri içerisinde kendi namına ve hesabına ticari faaliyette bulunduğu, bu suretle başvurucu çalışanın asli yükümlülüklerini ihlal ederek işyerinde olumsuzluklara sebebiyet verdiği gerekçesiyle çalışanın iş sözleşmesini geçerli nedenle feshetmiştir.

İş akdi feshedilen çalışan tarafından açılan işe iade davası, ilk derece mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Davacı tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından ilk derece mahkemesi kararı uygun bulunarak davacının istinaf başvurusu reddedilmiştir. Mahkemeler huzurunda yürütülen yargılama sürecinde çalışan tarafından kurumsal e-posta adresi üzerinden yapılan yazışmalar da incelenerek çalışanın mesai saatleri içinde iş sözleşmesi ile yükümlendiği görevinden başka özel işleriyle meşgul olduğu ve bu durumun performansını da olumsuz etkilediği izah edilmiş ve çalışan tarafından da performans düşüşünün ikrar edildiği özellikle belirtilmiştir.

Akabinde yukarıda izah edilen şekilde işe iade talebi mahkemelerce reddedilen çalışan tarafından Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru ile banka tarafından e-posta hesabında yer alan yazışmalarının bilgilendirme yapılmaksızın incelendiğini, mahkemelerin bu yazışmaları hükme esas delil olarak kabul etmesi sonucunda özel hayatına saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddia edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme sonunda başvuruyu kabul edilebilir bulmuş ve iddianın esasını incelemiştir.

Anayasa Mahkemesi tarafından; İşveren tarafından gerçekleştirilen denetimin, çalışanın başka bir işte çalıştığı yönündeki iddiaları araştırmak ve bu iddiaları kanıtlamak için yapılması nedeniyle amacına uygun ve orantılı olduğu, başvurucudan daha önce alınan taahhütname ile kurumsal e-posta hesabının sadece iş amaçlı kullanılabileceği ve çalışandan izin almaksızın işverence her zaman denetlenebileceğinin bildirilmiş olması, incelenen mesajların sadece yargı sürecinde kullanılmış olması, yerel mahkemenin kararının sadece incelenen e-postalara dayalı olarak değil, dinlenen tanıklar ve diğer belgelere göre de verilmiş olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde çalışana yönelik özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti ve kişisel verilerin korunması hakkını ihlal etmediğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi Kararı Başvuru Numarası: 2018/31036 Karar Tarihi: 12/01/2021

Büşra İlter – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap