Kadir Baş

Kambiyo Senetlerinde Çizilmiş Cironun Hüküm ve Sonuçları

Dr. Kadir Baş
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yorum yap