Mart 2021

KVK Hukuku E-Bülten

“Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması İle İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 2021/238 Sayılı Kararı”

Şu an dünyada, ülkemizde mevcut olan ve etkisini gösteren salgından dolayı Sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda birtakım zorluklar, sıkıntılar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları tarafından Kişisel Veri Koruma Kurumuna intikal ettirilen talepler değerlendirilmiştir. Bu neticede;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

kadar uzatılmasına ve anılan kararın Kişisel Verileri Koruma Kurumu internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

*Karar 16/03/2021 tarihli 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Almila Sabiha Yıkık – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap