2019

KVKK Bülteni – Aralık 2019

Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Veriler Üzerinden Vatandaşların Kimlik ve İletişim Bilgileri Gibi Kişisel Verilerinin Sorgulanmasına İmkân Tanıyan Yazılım/Program/Uygulamalara Yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/10/2019 Tarihli ve 2019/308 Sayılı Kararı Yayımlanmıştır.

Buna göre;

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal eden ihbarlar kapsamında avukatlar/hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından çeşitli yollarla elde edilen kimlik veya iletişim bilgisi gibi kişisel verilerin türlü yazılım/uygulama/program yoluyla sorgulandığı tespit edilmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun yaptığı değerlendirme sonucunda da Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 12.maddesine aykırılık oluşturduğu anlaşılmış ve veri güvenliğinin önüne geçilmesi için bu gibi yazılım/uygulama/programları kullandığı tespit edilenlerin hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158. maddesi hükmü uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirileceği, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görev alanına giren yönüyle de veri sorumluları hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 18. maddesi hükmü çerçevesinde idari işlem tesis edileceği hususları kararlaştırılmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Almila Sabiha Yıkık

Yorum yap