2020

Rekabet Hukuku Bülteni

REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ERTELEME DUYURUSU (30.03.2020)

Rekabet Kurumu, 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan “Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı“nın, COVID-19 salgını nedeniyle uygulamaya konulan kontrol ve koruma tedbirleri kapsamında 5 Temmuz 2020 tarihine ertelendiği duyurdu. 

COVID-19 KORUMA-KONTROL ÖNLEMİ DUYURUSU (06.04.2020)

Rekabet Kurumu tarafından yapılan duyuruda, COVID-19 salgını nedeniyle alınan korunma-kontrol önlemleri çerçevesinde, Kuruma yapılacak tüm başvuru, dilekçe ve bilgi-belge sunumu işlemlerinin https://www.turkiye.gov.tr/rekabet-kurumu adresinde yer alan e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılan “Rekabet Kurumu Başvuru Portalı” bağlantısı kullanılarak yapılabileceği ve salgına ilişkin önlemler devam ettiği sürece başvuruların bu yöntemle yapılması gerektiği belirtildi.

SÜRELERE İLİŞKİN DUYURU (17.04.2020)

Rekabet Kurumunca yapılan duyuruda, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında yürütülen inceleme, araştırma ve soruşturmalara ilişkin sürelerin işlemeye devam ettiği, bununla beraber sürelerin işlemesi nedeniyle mağduriyetlerin yaşanmaması için Kurulca alınan karar gereği; 

  • Yürütülen soruşturmalar kapsamında ilgili teşebbüsler tarafından 30.04.2020 tarihine kadar, Kanun’un 45 inci maddesi çerçevesinde yapılacak ikinci ve üçüncü yazılı savunmalarını sunmaları için ek süre tanınması taleplerine ilişkin başvuruların kabulüne karar verildiği
  • Yazılı savunmaya ek olarak sunulmak istenen ancak belirtilen süre zarfında yetiştirilemeyen hususların soruşturma süresince kabul edilmesine karar verildiği,
  • Ayrıca tarafların ikinci yazılı savunma süresi içinde sunamadıkları savunma argümanlarını üçüncü yazılı savunmada belirtme imkanları da mevcut olduğu belirtildi.

BP PETROLLERİ A.Ş., OPET PETROLCÜLÜK A.Ş., PETROL OFİSİ A.Ş., SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. AKARYAKIT ŞİRKETLERİNE İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Rekabet Kurumu 20-14/192-98 sayılı kararıyla;

  • BP Petrolleri A.Ş.- Petrol Ofisi A.Ş.- Shell & Turcas Petrol A.Ş.- OPET Petrolcülük AŞ.’nin bayilerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine,
  • Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden; 

– BP Petrolleri A.Ş.’ye 213.563.152,66 TL
– Petrol Ofisi A.Ş.’ye 507.129.085,76 TL
– Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ye 348.154.458,54 TL
– OPET Petrolcülük A.Ş.’ye 433.932.124,60 TL 

İdari para cezası verilmesine,

  • Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediğine dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığına,

OYBİRLİĞİ ile hükmetti.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. İLE QNB FİNANSBANK A.Ş. ARASINDA İMZALANAN SÖZLEŞMEYE BİREYSEL MUAFİYET TANINMASINA KARAR VERİLDİ

Rekabet Kurumu, Türk Hava Yolları A.O. ile QNB Finansbank A.Ş. arasında 26.12.2018 tarihinde imzalanan “THY Frequent Flyer Programı Miles&Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesi”ne, menfi tespit belgesi verilemeyeceğine ve grup muafiyetinden yararlanamayacağına ancak 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan şartların tamamını sağlaması nedeniyle, 5 yıl süre ile bireysel muafiyet tanınmasına OYBİRLİĞİ ile karar verdi. (20-11/122-71)

İGA HAVALİMANI AKARYAKIT HİZMETLERİ A.Ş. İLE TÜRK HAVA YOLLARI A.O. ARASINDA İMZALANAN SÖZLEŞMEYE BİREYSEL MUAFİYET TANINMASINA KARAR VERİLDİ

Rekabet Kurumunca, İstanbul Havalimanı’nın akaryakıt faaliyetlerinden sorumlu şirketi İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. ile Türk Hava Yolları A.O. arasında imzalanan çerçeve yakıt tedarik anlaşmasına, menfi tespit belgesi verilemeyeceğine ve grup muafiyetinden yararlanamayacağına ancak 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasındaki koşulların tümünü sağlaması nedeniyle, on yıl süreyle bireysel muafiyet tanınmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi. (19-46/786-343)

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASININA İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Rekabet Kurumu, 19-46/791-345 sayılı kararıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasının asgari ücret uygulanmasına yönelik karar ve eylemleri ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile hükmetti.

VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş., TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLE MENFİ TESPİT BELGESİ VERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Rekabet Kurumu, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan “Mobil Ön Ödemeli Aboneliklerde Yıllık Telsiz Kullanma Ücretinin Tahsilatına İlişkin Protokol”e 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verdi. (19-46/782-339)

Taha Yasin YAZGAN – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap