2020

Rekabet Hukuku E-Bülten

Gaziantep İlinde Oto Ekspertiz Hizmeti Sunan Teşebbüslerin Fiyat Tarifelerini Birlikte Belirlediği İddiasıyla Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı[i]

İddia Özeti:

Gaziantep’te otomobil ekspertiz hizmeti sunan teşebbüslerin kendi aralarında fiyat belirleme amacıyla sözleşme yaptıkları, 80-90 TL bandında olan ekspertiz hizmet bedellerinin bu sözleşmeden sonraki dönemde 150 TL bandına çıkması ve bu yolla 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edildiği iddiası.

Soruşturma sürecinde değerlendirilen bazı deliller:

 • Teşebbüslerin belirlenen fiyatlardan indirim yapılmayacağına dair namus, şeref ve haysiyet üzerine yemin ettiklerine ve ihlal durumunda 10.000 TL ceza ödeyeceklerine dair 05.12.2018 tarihinde yaptıkları sözleşme,
 • Teşebbüslerden bazıları arasında 2014, 2015, 2017 yıllarında düzenlenen fiyat ve cezai müeyyide belirleyen sözleşmeler,
 • Sözleşmeye dayanan 2017, 2018, 2019 Gaziantep oto ekspertiz merkezleri fiyat tarifeleri,
 • “Gaziantep Oto Ekspertiz Merkezleri Pazar Nöbet Çizelgesi”,
 • Müşterilerin kendilerine mecbur olduğunu belirten, fiyatlara uymak istemeyen müşterilere hiçbir teşebbüsün hizmet vermemesi için kara liste tutulmasından bahsedildiğini gösteren Whatsapp konuşmaları.

Soruşturma Sonucu:

İhlale ilişkin;

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren teşebbüslerle ilgili yürütülen soruşturmada -özellikle ikinci el otomobil alım satımı öncesinde önemli bir yeri olan- oto ekspertiz teşebbüslerinden 12 otomobil ekspertiz teşebbüsünün birlikte fiyat belirlemek ve arz kontrol etmek yoluyla 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunu’nun yasaklanan faaliyetler başlıklı ve rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylemler ve kararlar yan başlıklı dördüncü maddesini ihlal ettiğine Rekabet Kurulunun oybirliği ile karar verildi.

İdari Para Cezasına İlişkin;

İdari para cezaları verilirken 11 teşebbüse RKHK m.16/3, İdari Para cezalarına İlişkin Yönetmelik m.5/1-a, m.5/2, m.5/3-b ve m.7/1 uyarınca 2019 yılı mali yıl sonu gayri safi gelirlerine göre verilen cezalarla teşebbüslerden;

 • 1 teşebbüse gayri safi gelirinin %1,6’sı,
 • 5 teşebbüse gayri safi gelirinin %1,2’si,
 • 5 teşebbüse gayri safi gelirinin %0,8’i oranında idari para cezası verildi.

Süper Test Oto Ekspertizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ise %1,2 idari para cezasına çarptırılması gerekirken, Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İş birliği Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinden yararlanarak ve idari para cezasında %50 indirime gidilerek 2019 yılsonu gayrisafi gelirinin %0,6’sı ile cezalandırıldı.

İdari Para Cezasının Alt Sınırı Güncellendi

18 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan İdari para cezası alt sınırının arttırılmasına ilişkin 2021/1 sayılı Tebliğ yayımlandı.

28 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan 521 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak açıklanmıştı. RKHK m.16/1’de belirlenen asgari idari para cezası miktarı da bahsedilen yeniden değerleme oranı ile uyumlu olarak %9,11 artış gösterdi ve geçerliliği 31 Aralık 2021 tarihine kadar olmak üzere 34.809 TL olarak belirlendi.

Sözlü Savunma Toplantıları;

 • Maske üretimi ve satışı yapan teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 22 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi,
 • Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 12 Ocak 2021 tarihinde,
 • Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı ise 13 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

[i] Dosya Sayısı: 2018-4-070 (Soruşturma) Karar Sayısı: 20-33/439-196 Karar Tarihi: 09.07.2020

Yiğithan Erim

Yorum yap