Tag

#baran #ezeli #oylum #çelik #gerigöndermemeilkesi #aihm #tamamlayıcıkoruma #mültecihukuku #insanhaklarıhukuku

Browsing

Uluslararası hukukun kaynakları incelendiğinde, sığınma hakkının tanımının ve hakkın korunmasının her zaman bir uzlaşmazlık alanı olduğu gözlemlenir. Ülkesinden belirli sebeplerle göç eden kişinin birçok temel hakkına erişebilmesinin ön koşulu olan sığınma hakkı, uluslararası hukuk öznelerinin uzlaşı metinleri ve bahis metinler uyarınca kurulan kurumlar yerine, doktrinde “Tamamlayıcı Koruma” olarak geçen, İHAS ve karar mercii İHAM tarafından korunmaktadır. Bu makalede …