Tag

biyometrik

Browsing

“Metodos Grekçe bir sözcüktür; belirli bir hedefe ulaşmak için izlenecek yol anlamına gelir. Kuşkusuz bu yolun planlı, programlı, düzenli, sistemli, akılcı, tutarlı bir yol olması gerekir…Hukukta yöntem hukuksal yargıların tutarlı, adaletli ve hukuksal güvenliğe uygun olmasının güvencesidir. Bu açıdan hukuksal yargı üretiminde vazgeçilmez sağlama ve denetleme aracıdır…Hukuki bir problemin tartışılmaz tek bir çözümü olmaz; tümü de tartışmalı birden çok çözümü olur. Bu çözümlerin bilimsel kanıtı da olmaz; olsa olsa, “gerekçesi” olur. Bu “gerekçe de” yasaya, adalete ve maslahata uygunluk gibi değer yargılarından oluşur…Sözün özü: Hukukla ilgili bilgi edinme ve bilgi üretme etkinliği baştan aşağı bilimseldir; gelişmiş bir akıl, analitik ve analojik bir mantık, gelişmiş bir adalet bilinci ve zengin bir hukuk politikası kültürü gerektirir…