Tag

#ceren #türer #uykal #işsözleşmesininfeshi #işsözleşmesininsonaerdirilmesi #işhukuku

Browsing

İş hukuku kapsamında iş sözleşmelerinin feshine ilişkin genel kurallar, sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli olmasına göre farklılık göstermektedir.
Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshi, geçerli sebebe dayanan ihbar süreli fesih ve haklı nedenle derhal fesih olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilmektedir. Belirli süreli iş sözleşmeleri açısından ise ihbar süreli fesih imkanı…