Tag

#ceren #türer #uykal #sosyaldevlet #engellihakları #insanhaklarıhukuku #anayasahukuku

Browsing

Sosyal devlet ilkesi, insanın, insan onuruna yakışır biçimde yaşamasını sağlayacak asgari yaşam koşullarının sağlanması, bireye tanınan hakların kağıt üzerinde kalmaması ve bunu teminen devletin bazı görevleri üstlenmesini…