Tag

#merve #çebi #kirasözleşmesi #kefalet #sözleşmelerhukuku #borçlarhukuku

Browsing

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) uyarınca, her türlü borcun kefalet sözleşmesi ile teminat altına alınması mümkündür. Bu nedenle kira sözleşmesi kapsamında, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları da kefalet sözleşmesine konu edilebilir ve teminat altına alınabilir. Kefilin sorumluluğu ise kira sözleşmesinde özellik arz ettiğinden kefaletin ayrıca bazı şekli şartlar ihtiva etmesi gerekmektedir. Ayrıca belirli süreli kira sözleşmesine yönelik verilen kefaletin, sözleşmenin uzayan dönemlerinde de geçerli olup olmayacağı hususu…