2020

Ticaret Hukuku Bülteni

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

10 Şubat’ta yayınlanan söz konusu tebliğ ile bankaların ticari müşterileri ile gerçekleştireceği işlemlerde öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması, kavram ve terim birliğinin sağlanması ve aşırı ücretlendirmenin önlenmesi amaçlanmıştır.

Ticari müşterilerle kastedilen, yine 10 Şubat tarihinde hakkında değişikliğe gidilen Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan finansal tüketiciler dışında kalan gerçek veya tüzel kişiler kastedilmiştir.

Tebliğ ile bankalara şeffaflığın sağlanması amacıyla bilgilendirme yükümlülükleri getirilmiştir.

Getirilen yükümlülüklerden özetle bahsetmek gerekirse:

  • Ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin azami tarife ve diğer güncel bilgilerin bankaların internet sitelerinde değişiklik tarihleri ile birlikte ilan edilmesi,
  • Ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin azami tarifelerde değişiklik olması halinde bu değişiklikler uygulamaya konulmadan önce TCMB’ye bildirimi,
  • Ticari müşterilere sunulacak ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmeler kapsamında her bir ürün veya hizmete ilişkin bir bilgilendirme formu hazırlanması ve sözleşmenin yazılı olarak kurulması halinde bu formun taraflarca imzalanmış bir nüshasının ticari müşteriye verilmesi,
  • Uygulanan ücretlerde artış yapılmasının istenmesi halinde ticari müşteriye en az iki iş günü öncesinden yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kayıt altına alınan telefon aracılığıyla bildirimde bulunulması,
  • Sözleşmede ücreti belirlenmiş olan ürün ve hizmetler haricinde bir ürün veya hizmetin banka tarafından ücret karşılığı verilebilmesi için ticari müşteriye bu işleme ilişkin bilgilendirme yapılması ve ticari müşteriden kalıcı veri saklayıcısı veya kayıt altına alınan telefon kullanılarak onay alınması,
  • Gerçekleştirilen işlemlerde ücret bilgisine işlem fişi üzerinde açıkça yer verilmesi.

Bankalara yıllık üyelik ücreti olmayan bir ticari kredi kartı türü sunma zorunluluğu getirilmiştir.

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA 10 ŞUBAT’TA RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1 Mart 2020’de yürürlüğe girmesi beklenen tebliğin bazı maddelerinde yürürlük tarihi değiştirildi. Söz konusu tebliğin 1 ila 4’üncü, 15’inci, 20’nci ve 22’nci maddeleri 1 Mart 2020’de, diğer hükümleri ise 1 Nisan 2020’de yürürlüğe girecek.

Değişikliğin yapıldığı bu tebliğ ise 1 Mart 2020’de yürürlükte olacak.

Yorum yap