2019

Uluslararası Hukuk Bülteni – Aralık 2019

Cumhurbaşkanı Kararı

Libya Devleti’nin 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre “Libya Devleti’nin 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18. maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Bu kararla birlikte 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük olan Libya Devleti vatandaşları diğer şartlarda sağlandığı durumda Türkiye’ye vizesiz girebilecek.

ABD Senato Genelgesi

TBMM Kararı

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kararı Kınanması, Reddedilmesi ve Yok Hükmünde Sayılmasına Dair Karar 14.12.2019 tarih 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. ABD Senatosu’nun soykırım iddialarını kabul eden kararı onaylamasına karşılık Türkiye Cumhuriyeti’nin milli çıkar ve güvenliğinin korunmaya devam edileceğinin gösterilmesi amacıyla kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılmasına yönelik karar yayınlanmıştır.

Kabul edilen karar metninde, “ABD Senatosunun, tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukukun temel kurallarını yok sayarak, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz.” denildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi sözde Ermeni Soykırımı Karar Tasarısının daha önce de birçok kez ABD Senatosu’nun gündemine geldiğini ancak sonuç alınamadığını belirterek bu kararın Türkiye Cumhuriyeti ve ABD arasındaki uluslararası ilişkilerin gergin olduğu zamanlarda Senato gündemine taşındığa vurgu yapmıştır. Bu konunun Türkiye’nin politikaları ve ABD çıkarlarının uyuşmadığı durumlarda kullanıldığı ifade edilmiştir.

Kararda “Tarihi gerçekler merak ediliyor ve önemseniyorsa, bilim adamları güvenilir araştırmalarla dünya kamuoyunu bilgilendirebilir. Türkiye zengin arşivlerini Ermeniler dahil bütün araştırmacılara ancak Ermenistan’ın en önemlileri dahil araştırmacılara arşivleri açılmamıştır. Bilgi ve belgeleri gizleyerek, kara propagandaya ve ırkçı yaklaşımlara boyun eğmek ABD Senatosu dahil parlementolara yakışmaz. Türkiye ve ABD arasında uzun yıllara dayalı stratejik müttefikliğin ve dostluğun, karanlık hesaplara alet edilerek tahrip edilmesinden büyük üzüntü duymaktayız. ABD Senatosu artık kendi tarihine kattığı bu kirli vicdan yüküyle yaşamak zorundadır. Türkiye, ABD Senatosunun bu kararını ve benzeri türden baskı araçlarını hiçbir şekilde dikkate almaksızın, bölgesindeki milli çıkarlarını ve güvenliğini korumaya kararlılıkla devam edecektir.” ifadesine yer verilerek Türkiye’nin bu konudaki tutumunun netliğine dikkat çekilmiştir.

Kararda “ABD Senatosu’nun bu kararı hem tarih hem hukuk açısından, hem de Aziz Milletimiz ve insaf sahibi dünya halkları nezdinde yok hükmündedir. Bu karara karşı milletimizin ortak kararlılığını  ve dayanışmasını ifade ettiğimizi, Türkiye’nin, uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin tabii bir hak olduğunu kamuoyuna duyruruz.” ifadesine yer verilerek kararın tümüyle kınandığı, reddedildiği ve yok hükmünde sayıldığı kabul edilmiştir.

Yorum yap