2020

Uluslararası Hukuk Bülteni

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararları

Devletler, ulusal ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden terörizmin, kaynak ve destek noktasını ortadan kaldırmak amacıyla bazı önlemler alır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından alınan önlemlerin başında 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararlar yer alır. Bu kararlara ilişkin getirilen son düzenlemeler, 08.04.2020 ve 15.04.2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarıdır.

Karar No: 2380

Karar Tarihi: 07.04.2020

08/04/2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının ekinde; Deaş ve El- Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler bölümünde güncelleme yapılmıştır. Buna göre malvarlığı dondurulan ‘1. Imad 2. Ben Bechir 3. Ben Hamda 4. Al-Jammali’ şahıs ile ‘1. Al-Mokhtar 2. Ben Mohamed 3. Ben Al-Mokhtar 4. Bouchoucha’ adlı şahsa ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca ‘Deaş ve El- Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar’ başlıklı bölümüne ISWAP (Islamic State West Africa Province) ile ISGS (Islamic State In The Greater Sahara) adlı organizasyonlar dahil edilmiştir.

Karar No: 2408

Karar Tarihi: 14.04.2020

15.04.2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının ekinde; Deaş ve El- Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler bölümünde yer alan ‘1. İbrahim 2. Mohamed Khalil’ adlı şahsa ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bahsi geçen her iki Karara karşı yargı yolu açıktır. Buna göre Resmi Gazete’ de kararın yayımını izleyen altmış gün içinde Danıştay’ da dava açılabilir. 

                                                                                                            Elif Nur GÜNGÖRMEZ

Yorum yap