2019

Uluslararası Ticaret Hukuku Bülteni – Mayıs 2019

Amerika Birleşik Devletleri Huawei ve Huawei’ye bağlı ABD dışındaki ortaklarını Tüzel Kişilik Listesine Ekliyor

  • ABD Ticaret Bakanlığı, 16 Mayıs 2019’da Huawei ve dünya genelindeki ABD üyesi olmayan diğer 68 şirketi Tüzel Kişilik Listesine ekleyen son bir kural yayınladı. Kural resmi olarak 21 Mayıs 2019 tarihli Federal Sicil Dairesi’nde yayınlandı.
  • Kural, 16 Mayıs 2019’da, doğu saatine göre saat 16:15’inde geçerli olmak üzere, “İhracat İdaresi Yönetmeliği’ne tabi olan” tüm malların, yazılımların ve teknolojilerin, Tüzel Kişilik Listesindeki bir ülkeye ihraç edilmek veya transfer edilmek üzere bir lisans gerektirdiğini belirtiyor.
  • Listelenen tüzel kişileri içeren lisans başvuruları varsayımsal olarak reddedilecektir. ABD’nin bazı ihracat türlerine izin vermek için Geçici Genel Lisans verip vermeyeceği şimdilik kesin değildir.

16 Mayıs 2019’da, ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), Huawei Technologies, Co. Ltd. (Huawei) ‘yi Tüzel Kişilik Listesine ekleyen bir kural yayınladı (Supplement No. 4 to Part 744 of the Export Administration Regulations (EAR)). Listeleme için belirtilen temel, Huawei’nin ABD’nin ulusal güvenlik veya dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlere, özellikle de ABD’nin Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde son zamanlarda yapılan suç duyurusunda iddia edilen İran’a yapılan yaptırım ihlalleri olduğunu belirtmiştir.

BIS ayrıca, aşağıdaki 26 ülkedeki çoğunlukla Huawei’nin ABD üyesi olmayan 68 şirketini de Tüzel Kişilik Listesi’ne ekledi: Belçika, Bolivya, Brezilya, Burma, Kanada, Şili, Çin, Mısır, Almanya, Hong Kong, Jamaika, Japonya, Ürdün , Lübnan, Madagaskar, Hollanda, Umman, Pakistan, Paraguay, Katar, Singapur, Sri Lanka, İsviçre, Tayvan, İngiltere ve Vietnam. BIS, Huawei kuruluşlarının, ABD’nin ulusal güvenlik veya dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunmak için Huawei adına hareket etme riski taşıdığını belirtti. Bu kuruluşlara belirli lisans gereklilikleri getirmediği takdirde, BIS, Huawei’nin bu kuruluşları Tüzel Kişilik Listesine eklenmesiyle getirilen kısıtlamaları aşmak için kullanmaya çalışacağına inanmak için makul bir neden olduğunu belirledi.

Huawei’nin Tüzel Kişilik Listesi ataması, 15 Mayıs 2019 tarihine kadar ABD Ticaret Bakanlığı’na (diğer ABD devlet kurumlarıyla koordineli olarak) bilgi ve iletişim teknolojisi veya ‘’yabancı rakip’’ tarafından sağlanan hizmetleri içeren herhangi bir işlemi engellemeye izin veren bir Kararname verilmesidir. Diğer hususların yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenliği veya Amerika Birleşik Devletleri kişilerin güvenliği ve güvenliği için ‘’kabul edilemez’’ risk teşkil etmektedir. Bu Kararname hiçbir ülkeyi veya şirketi tanımlamamaktadır ancak özellikle Çin ve Huawei’ye odaklandığına inanılmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Huawei’ye Belirli Ticari Faaliyetler İçin Kısıtlı Lisans Verdi

Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS),16 Mayıs 2019’da Tüzel Kişilik Listesine eklenen Huawei Technologies Co., Ltd. (“Huawei”) ve dünya çapındaki kuruluşlarına bir dizi sınırlamalardan muaf tutan 90 günlük geçici bir genel lisans vermiştir. Tüzel Kişilik Listesi ataması, ABD İhracat İdaresi Yönetmeliğine (EAR) tâbi donanım, yazılım ve teknolojinin Huawei ve kuruluşlarına ihracatını, yeniden ihracatını veya aktarılmasını etkili bir şekilde yasaklamaktadır. Geçici genel lisans, Tüzel Kişilik Listesi atamasının ABD ve yabancı telekomünikasyon sağlayıcılarının Huawei donanım ve yazılımı ile olan operasyonları üzerindeki etkilerini azaltmayı amaçlar, ancak Tüzel Kişilik Listesi yasaklarından geniş bir rahatlama sağlamaz. Genel lisans 20 Mayıs 2019’dan 19 Ağustos 2019’a kadar geçerlidir.

Genel lisans, EAR kapsamında mevcut lisans şartlarına tabi olarak aşağıdaki işlemlere izin verir:

1.Mevcut Ağların ve Ekipmanların Devam Edilmesi Operasyonu : Huawei ile üçüncü taraflar arasında 16 Mayıs 2019’da veya öncesinde yapılan yasal olarak bağlayıcı sözleşmelere ve anlaşmalara tabi olmak üzere, yazılım güncellemeleri ve yamaları dahil olmak üzere mevcut ve şu anda tamamen operasyonel ağ ve ekipmanlarının bakımı ve desteklenmesi için gerekli işlemler.

2.Mevcut Ahizelere Destek : Yazılım güncellemeleri veya yamaları dahil olmak üzere, 16 Mayıs 2019’da veya öncesinde halka açık olan mevcut Huawei cep telefonlarına servis ve destek sağlamak için gerekli işlemler.

3.Siber Güvenlik Araştırmaları ve Güvenlik Açığı Açıklama : Mevcut ve şu anda tamamen operasyonel ağların bütünlüğünü ve güvenilirliğini korumak için kritik bir güvenlik araştırması sağlama süreci ile ilgili olarak Huawei’nin sahip olduğu, sahip olduğu veya kontrol ettiği öğelerdeki güvenlik açıkları ile ilgili olarak Huawei’ye açıklama ve cihazların yanı sıra cep telefonları.

4.Usulüne Uygun Bir Standartlar Kuruluşu Tarafından 5G Standartlarının Geliştirilmesi İçin Gerekli Olan Görev: Usulüne uygun uluslararası standartlar biriminin bir parçası olarak 5G standartlarının geliştirilmesi için gerektiği gibi Huawei ile bağlantı kurmak.

Bu muafiyetlerden yararlanmak isteyen bir şirketin, işlemin genel lisansın kapsamını nasıl yerine getirdiğini belirten bir sertifika beyanı oluşturması gerekir. Şirketin sertifikayı BIS’e sunması gerekmez, ancak sertifikayı kayıtlarında tutması gerekir.

Bu özel faaliyetler dışında, Huawei’yi Tüzel Kişilik Listesine yerleştirmenin etkisi değişmedi. BIS’in ek genel lisansları onaylayıp onaylayamayacağı açık değildir. BIS daha fazla genel lisans vermezse veya mevcut genel lisansı değiştirmezse, EAR kapsamındaki öğeleri, teknolojiyi veya yazılımı genel lisans kapsamı dışında Huawei’ye aktarmak isteyen kuruluşların, bu tür işlemlere izin veren özel lisanslar için başvuruda bulunmaları gerekir. Belirli lisanslar için yapılan başvurular BIS’den reddedilme varsayımının üstesinden gelmek zorunda kalacaktır.

Tüzel Kişilik Listesi (Entity List) Nedir?

Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), belirtilen ürünlerin ihracatı, yeniden ihracatı ve/veya transferi (ülke içi) için özel lisans şartlarına tabi olan belirli yabancı kişilerin adlarını yayınlar. Bu kişiler, İhracat İdaresi Yönetmeliğinin (EAR) 4-744.ekinde bulunan Tüzel Kişilik Listesini içermektedir. Tüzel Kişilik Listesindeki kişiler, EAR’da başka bir yerde bulunanlara ek olarak bireysel lisanslama şartlarına ve politikalarına tabidir.

Elif Nur Yürük
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Yorum yap